Ministerstwo Finansów zmienia zasady rozliczenia podatku od przychodów z najmu budynków

Ministerstwo Finansów odniosło się do propozycji Polskiego Holdingu Hotelowego dotyczącej zmiany zasad rozliczenia podatku od przychodów z najmu budynków tzw. podatku minimalnego.

Zespół kryzysowy nadal walczy o całkowite zniesienie opłaty dla hotelarzy. W ten sposób branża hotelarska, która ma obecnie zmniejszone dochody z powodu sytuacji epidemiologicznej, uniknęłaby zapłaty tego podatku. Jak pisze w komunikacie PPH „jest to pierwszy krok w sprawie potwierdzenia stanowiska MF, że podatek minimalny w założeniach nie był podatkiem dla branży hotelarskiej.”

Rozwiązania MF w pakiecie

Odpowiadając na zapotrzebowanie biznesu wynikające z pandemii, resort finansów zaproponował m.in.:

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatek ten będą mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.

Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%. Ze zwolnienia tego będą mogły skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

Zrezygnować z uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec –grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów.

Resort planuje, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

Chodzi o ograniczenie liczby procedur oraz obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa. To m.in. zniesienie ograniczeń związanych ze zmianami planów finansowych; możliwość dofinansowania ze środków budżetu państwa lub z innych środków publicznych do 100% wartości realizowanych zadań; dłuższe terminy rozliczania dotacji; uproszczenie procedury zmiany przeznaczenia rezerwy celowych, czy tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków.

Ponadto – na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zaproponowano utworzenie nowego państwowego funduszu celowego – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, w którym zostanie skoncentrowane wsparcie finansowe. Zapewnienie niezbędnych środków finansowych, którymi będzie zasilony Fundusz, odbędzie się w ramach dostępnych w sektorze finansów publicznych pieniędzy.

Już podjęte przez MF działania