Ponad 1000 obiektów w programie „Obiekt bezpieczny higienicznie”

Już ponad 1000 obiektów noclegowych poddało się bezpłatnej autocertyfikacji w ramach organizowanego przez POT programu „”Obiekt bezpieczny higienicznie”. W przyszłym tygodniu rozpocząć ma się akcja promocyjna tych miejsc.

-Autocertyfikacja obiektów noclegowych ma za zadanie pomóc obiektom noclegowym, żeby sprawdzić czy rzeczywiście przestrzegają wytycznych GIS i Ministerstwa Rozwoju, ale także pomóc turystom w wyborze bezpiecznych miesc. Mamy już ponad 1000 obiektów noclegowych które poddały się tej autocertfikacji i już w przyszłym tygodniu ruszamy z promocją tych miejsc – mówi Robert Andrzejczyk, prezes POT.

Duże zainteresowanie programem potwierdzają także pytani przez nas przedstawiciele branży, reprezentujący zarówno hotele miejskie, jak i wypoczynkowe.

-Nasze wszystkie obiekty wystąpiły o certyfikat i go otrzymały. Spełniamy wszystkie warunki wymagane do otrzymania certyfikatu a nawet robimy więcej dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom i gościom – mówi Andrzej Wójcik, prezes Satoria Group.

-Niezwłocznie po wystartowaniu programu wystąpiliśmy o ten certyfikat. Doceniamy zaangażowanie Polskiej Organizacji Turystycznej w budowanie świadomości tego, że polski klient zapewnia sobie i swojej rodzinie większe bezpieczeństwo, wybierając w te wakacje właśnie rodzime hotele. Certyfikat wystawiony przez rozpoznawany podmiot taki jak Polska Organizacja Turystyczna będzie zapewne postrzegany przez gości jako pewniejsza rękojmia zachowania standardów higienicznych niż certyfikaty wystawione przez podmioty prywatne – komentuje Wiktor Wróbel, prezes zarządu Nosalowy Dwór Sp. z o.o.

Do programu przystąpiły także wszystkie obiekty z portfolio Polskiego Holdingu Hotelowego.

Autocertyfikacja przygotowywana przez POT jest bezpłatna i dobrowolna, a akwizycja do programu będzie ciągła. Do Polskiej Organizacji Turystycznej może się zgłosić każdy obiekt noclegowy działający legalnie, który po zaakceptowaniu regulaminu i zadeklarowaniu spełnienia warunków będzie mógł przystąpić do programu „Obiekt Bezpieczny Higienicznie”. Lista autocertyfikowanych obiektów jest dostępna na stronie bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl i będzie systematycznie aktualizowana. Obiekt, który podda się certyfikacji może używać znaku graficznego „Obiekt bezpieczny higienicznie” w działaniach marketingowych. W kolejnym etapie projektu regionalne i lokalne organizacje turystyczne przeprowadzą wizytacje losowo wybranych obiektów. W przypadku niestosowania się obiektu do wytycznych, których stosowanie deklarował, zostanie mu odebrane prawo do używania znaku graficznego „Obiekt bezpieczny higienicznie” oraz zostanie usunięty ze strony prezentującej obiekty biorące udział w akcji.

Przedstawiciele branży podkreślają także dostępność i łatwość całego procesu certyfikacji, zwracają jednak także uwagę na potrzebę weryfikacji przez POT deklaracji obiektów.

Polska to jeden z pierwszych krajów, który taki certyfikat opracował. Proces przyznawania certyfikatów przez POT jest prosty, dobrowolny i bezpłatny. Sam certyfikat został przygotowany w taki sposób, aby służył nie tylko dużym sieciowym hotelom, ale również gospodarstwom agroturystycznym, małym pensjonatom i prywatnym hotelom. Należy pamiętać, że jest to autocertyfikacja, czyli to właściciel potwierdza stosowanie się do wymogów bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Tak więc, wypełniając formularz obiekt deklaruje, że spełnia wszystkie te wymogi zapewniając tym samym bezpieczeństwo zarówno swoim gościom, jak i pracownikom. Moim zdaniem proces przyznawania certyfikatów został od samego początku przygotowany regulaminowo i z obserwacji mojego zespołu prowadzony jest jak najbardziej właściwie. Zachęcam do jego stosowania – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes PHH.

-Proces przyznawania certyfikatów oparty jest na deklaracjach obiektów co do spełniania wymogów wyznaczonych przez Polską Organizację Turystyczną (opartych o wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego). Opiera się więc on siłą rzeczy na zaufaniu do składającego deklarację podmiotu hotelarskiego. Wobec tego zasadnym byłoby rozpoczęcie za jakiś czas wyrywkowych kontroli co do tego, w jakim zakresie hotele wywiązują się z poczynionych deklaracji – jest to zresztą zakładane w regulaminie certyfikatu – mówi Wiktor Wróbel

-Proces przyznawania certyfikatów na chwilę obecną jest szybki i sprawny. Obiekt zgłasza się na stronie, udziela szeregu odpowiedzi na pytania dotyczące właściwego zabezpieczenia hotelu pod względem higienicznym zarówno w zakresie pracowników, gości, przestrzeni. Jeśli udzielone odpowiedzi są zgodne z zaleceniami gwarantującymi bezpieczeństwo i przygotowanie obiektu do działania operacyjnego z zachowaniem odpowiednich procedur – certyfikat wysyłany drogą elektroniczną jest dostępny jeszcze tego samego dnia. Kolejnym etapem certyfikacji może być kontrola / audyt na miejscu w celu weryfikacji udzielonych odpowiedzi – podkreśla Andrzej Wójcik.

W opinii branży program ten jest potrzebny i certyfikat stanowić będzie ważny atut marketingowy.

-Dziś goście chcą mieć pewność, że będą się czuli bezpiecznie jeśli muszą czy chcą podróżować. Nie pytają nas w hotelach konkretnie o ten certyfikat ale pytają często telefonicznie / mailowo o podjęte przez nas działania. Informujemy szeroko jakie procedury i procesy wdrożyliśmy w obiektach i że są one potwierdzone m.in. certyfikatami oraz bieżącymi opiniami gości. W ostatnich tygodniach pojawiło się dużo informacji w branży o potrzebie i podjętych działaniach w zakresie tworzenia specjalnych audytów, certyfikatów, licencji – certyfikat POT jest pierwszym na rynku polskim, ogólnie dostępnym zaświadczeniem, wydawanym przez godną zaufania, rozpoznawalną organizację z branży turystycznej – mówi Andrzej Wójcik.

-Jest to słuszny ruch w dobie zwiększonych obaw gości o higienę i bezpieczeństwo. Wyniki wyszukiwania fraz w wyszukiwarkach internetowych wskazują zresztą na to, że goście poszukują obecnie obiektów o odpowiednich zabezpieczeniach. Wskazują na to także zapytania, które otrzymujemy w Hotelach Nosalowy. Natomiast wydaje się, że świadomość istnienia certyfikatu „Obiekt bezpieczny higienicznie” nie jest jeszcze zbyt duża wśród gości – w związku z tym certyfikację tą warto byłoby teraz mocniej wypromować w mediach ogólnopolskich – komentuje Wiktor Wróbel.

-W naszym odczuciu certyfikacja obiektów jest jak najbardziej potrzebna. Jest ona zdecydowanie jedną z najważniejszych form weryfikacji przez klienta, który z łatwością może sprawdzić, czy wybrany przez niego obiekt znajduje się na stronie POT: bezpiecznyobiekt.pot.gov.pl. Certyfikat ten już stanowi ważny element marketingowy zarówno na rynku lokalnym, jak i zagranicznym. Wszystkie obiekty, które włączyły się do akcji chętnie chwalą się tym certyfikatem, ponieważ zauważyły, że jest on swoistym atestem bezpieczeństwa, o który goście dopytują. Świadczy o tym chociażby ilość hoteli oraz obiektów noclegowych, która ciągle rośnie – podsumowuje Gheorghe Marian Cristescu.