Stanowisko organizacji branżowych wobec tarczy i propozycje konkretnych rozwiązań

IGHP wraz z innymi organizacjami i stowarzyszeniami z branży turystycznej przygotowała stanowisko dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej oraz propozycje realnego wsparcia. Stanowisko przekazano minister rozwoju Jadwidze Emilewicz i sekretarzowi stanu ds. turystyki Andrzejowi Gut-Mostowemu.

Propozycje zakładają przykładowo:

Organizacje rekomendują też wprowadzenie gradacji otrzymania pomocy finansowej w zależności od stopnia spadku obrotów danego przedsiębiorstwa, porównując YTD(dla przykładu inna forma pomocy dla firmy, która straciła 10% obrotów,a inna dla tej, która straciła100%) .

Z całością stanowiska zapoznać się można pod tym adresem:

https://u.profitroom.com/2017.ighp.pl/uploads/STANOWISKOBRANZY_2003_FINAL_1.pdf