Uzdrowiska po prostu zamarły. Takiej sytuacji jeszcze nigdy nie było

Jak radzi sobie sąsiednia i pokrewna do hotelarstwa branża uzdrowiskowa? Uzdrowiska po prostu zamarły. Takiej sytuacji jeszcze nigdy nie było. Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP zaapelował do premiera Morawieckiego o podjęcie pilnych prac związanych ze złagodzeniem w uzdrowiskach negatywnych skutków finansowo-gospodarczych wywołanych efektem koronawirusa.

W 45 uzdrowiskach pracuje ok. 17, 5 tys. osób, a w otoczeniu uzdrowiskowym (turystyka, handel, usługi itd.) ok. 80 tys. osób.

Uzdrowiska to w zdecydowanej
większości miejscowości, które funkcjonują wyłącznie w oparciu o lecznictwo
uzdrowiskowe i szeroko rozumianą turystykę. Jest oczywiste, że wszelka inna
aktywność gospodarcza jest ściśle powiązana z głównymi funkcjami uzdrowiska i
stanowi ich uzupełnienie. Jest to gastronomia, transport, różnego rodzaju
usługi, handel, kosmetologia, fryzjerstwo, usługi typu spa i wellness itp.
realizowane przez mikro oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Firmy te bez
działalności podstawowej (lecznictwo i turystyka) praktycznie przestają
funkcjonować z dnia na dzień. Oznacza to, że kiedy zamiera działalność
podstawowa, zamiera także działalność gospodarcza w całym uzdrowisku.

Samorządy gmin uzdrowiskowych z niepokojem obserwują narastające kłopoty lokalnych firm związane z kosztami ponoszonymi z tytułu zaprzestania prowadzenia działalności, w tym kosztami osób zatrudnionych w nich na etatach i utrzymaniem obiektów. Wielkie problemy finansowe dotykają osób zatrudnionych na umowach śmieciowych oraz ich rodzin, a także jednoosobowych firm działających na rynku, zwłaszcza w usługach i branżach objętych największymi ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. „Obawiamy się także o dalszy los dużych obiektów sanatoryjnych, hoteli, pensjonatów i innych obiektów turystycznych i lokali gastronomicznych, gdzie z mozołem tworzono specjalistyczną bazę osobową (lekarze, pielęgniarki, dietetycy, personel kuchni, administracji), lokalową i sprzętową” – pisze zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w liście do premiera. „Uzdrowiska po prostu zamarły i trzeba znaleźć sposób jak im pomóc, bo za chwilę w bardzo trudnej sytuacji postawione także zostaną gminy uzdrowiskowe, których dochody podatkowe gwałtownie się skurczą”.

Środowisko samorządowe z aprobatą przyjęło pierwsze propozycje pakietu osłonowego dla przedsiębiorców. Jednakże zwraca uwagę, że w przypadku uzdrowisk te działania będą niewystarczające. W innych gminach, ten problem będzie dotyczył niektórych branż i form działalności, natomiast w uzdrowiskach dotyczy on praktycznie wszystkiego, bo wszystko jest związane z uzdrowiskiem. Tu niestety nastąpiła kumulacja wszystkich negatywnych zdarzeń, jakie mają miejsce w naszej gospodarce w dobie pandemii koronawirusa.